Игри

Информация за страница Складове

   Складове са вид помещения, където се държат на съхранение различни по вид неща. Най-често това са стоки, предназначени за магазини, ресторанти и други такива. По принцип е добре такъв вид помещения да са големи по размер, за да побират колкото се може повече материали. Не на последно по важност място има значение и наличието на подходящи условия за съхранение, което включва фактори като влажност на въздуха, температурни градуси и др. Особено в разгара на лятото, когато по курортите има наплив от туристи, храната и в частност месото постоянно трябва да се контролира. Докато една част от него се извозва до заведенията, то друга трябва да остане в склада. Там задължително трябва да има и големи хладилници, които единствени са в състояние да осигурят подходящата температура, така че месото да остане годно за употреба. Ако се случи авария с голяма продължителност, неминуемо се стига до увреждане на продуктите и до загуба за ресторантския бизнес.

    В складове обаче далеч не се пазят само хранителни продукти, предназачени за големите супермаркети, малките хранителни магазини и заведенията за хранене. В тях също така е възможно да се намери дървен материал, използван за изграждането на различни по вид съоръжения. Беседките, перголите и парапетите са само малка част от въпросните неща, изграждани от дърво. Добре известен факт е, че този материал е доста деликатен и има нужда от подходяща поддръжка, така че да не се увреди. Високата влажност понякога е в състояние да прояде отвърте материала и в него да прорастат лишеи и мъхове. От друга страна е необходимо и изсушаване на дървото или лакирането му с определени продукти, което пак е възможно да се извърши единствено в подходящи складови условия. Това още повече подчертава значимостта на тези обекти, разположени на различни места, често в извъградски и индустриални зони. Именно в тях се произвеждат и различни по вид ламарина, впоследствие намиращи приложение за направата на олуци, водосточни тръби и други неща, свързани с водоснабдяването и отводняването. Всички тези примери не изчепват напълно дейността на складовите помещения – има още десетки такива, които за някои са познати, а за други – не толкова.

     Още един пример за складове за тези, в които се пазят купища административни документи, търговски споразумения и договори. В една заложна къща например постоянно се сключват договори за покупко – продажбата на определена стока или за нейното залагане, срещу което клиентът получава известна сума пари. Цялата тази процедура, както изисква редът, трябва да бъде документирана. Щом обаче договорът изтече и вече не е в сила, е нормално да се изтласка в склад, където след време бива изхвърлян на боклука или просто си преседява там, събирайки прах. В големите фирми подобни помещения вероятно също съществуват – да не забравяме, че компаниите всеки ден са в процес на различни бизнес отношения, всяко едно от които трябва да бъде парафирано с договор. Складовете, без значение дали малки или големи, са нужни на много направления, освен на споменатите хранителна индустрия и заложни къщи. Без тях практически не може да се извършва съхранението на различни неща.

eXTReMe Tracker